Marzena Pawłowska

W co inwestować?

Dobrze mieć więcej pieniędzy,
bo one wiele ułatwiają.

Inwestować trzeba

Dobrze mieć więcej pieniędzy, bo one wiele ułatwiają. Umożliwiają realizację planów i marzeń, np. o godnej emeryturze, domu nad jeziorem czy dobrym starcie dzieci.

Sęk w tym, że bieżące dochody z pracy czy działalności gospodarczej najczęściej są zbyt małe w stosunku do potrzeb. Trzeba je zatem pomnażać. Jak? Poprzez inwestycje.

Brzmi groźnie i poważnie, ale inwestowanie nie jest czarną magią. Nie jest przeznaczone wyłącznie dla specjalistów i gości w garniturach. Nie sprowadza się do skomplikowanych operacji finansowych.Inwestować można na różne sposoby i w różne aktywa. Istnieje wiele opcji:
 • nieruchomości (mieszkania, grunty, działki budowlane),
 • depozyty bankowe,
 • instrumenty finansowe (akcje, obligacje, fundusze inwestycyjne, kontrakty terminowe),
 • złoto fizyczne,
 • waluty,
 • inwestycje alternatywne (kryptowaluty, dzieła sztuki, alkohole, zabytkowe samochody, monety kolekcjonerskie, znaczki, diamenty, antyki).

Pamiętaj!

Wymienione rodzaje inwestycji przynoszą różne stopy zwrotu i są obarczone mniejszym lub większym ryzykiem. Mają swoje wady i zalety.

Dlatego istotną rolę odgrywa dywersyfikacja, czyli lokowanie pieniędzy w różne, najlepiej nieskorelowane ze sobą, klasy aktywów. To pozwoli Ci ochronić majątek przed stratami w okresie ekonomicznych turbulencji.

Kluczem do efektywnego pomnażania kapitału jest odpowiedni wybór inwestycji. Musi on być zgodny
z Twoim:

 • charakterem,
 • życiowymi celami (np. budowa domu),
 • wiekiem,
 • sytuacją rodzinną i zawodową,
 • stosunkiem do ryzyka,
 • możliwościami finansowymi.

inwestycja w siebie zawsze owocuje!

Na wybór inwestycji rzutować będzie też przyjęty horyzont czasowy (jak długo chcesz inwestować) oraz posiadany kapitał początkowy. Przykładowo inwestowanie w mieszkania na wynajem może wymagać dużych pieniędzy na start, nawet przy wspomaganiu się kredytem.

 

 

Dobrze też lokować kapitał w to, co się rozumie. Należy mieć świadomość związanego z tym ryzyka (jak duże jest prawdopodobieństwo straty, jaka duża może ona być).

 

 

Jednak największą stopę zwrotu osiągniesz, łącząc inwestycje kapitałowe z rozwojem osobistym. Pierwszym krokiem ku temu może być skorzystanie z konsultacji ze mną.

 

Jeśli nabędziesz pożądane na rynku kwalifikacje i umiejętności, szybciej zwiększysz dochody z pracy / własnego biznesu. Ponadto mając większy zasób wiedzy i szersze spojrzenie na świat i życie, łatwiej będzie Ci podejmować racjonalne decyzje co do lokowania pieniędzy.

DLATEGO JUŻ DZIŚ ZACZNIJ BUDOWAĆ FUNDAMENT SWOICH PRZYSZŁYCH INWESTYCJI
PRZYGOTUJ SWÓJ BUDŻET DOMOWY
DO ZAPROCENTOWANIA W PRZYSZŁOŚCI.